Redakcja

W. Wienkämper GmbH
Im Gewerbepark 4
49326 Melle-Gesmold

Uprawnieni do reprezentacji dyrektorzy zarządzający:
Philipp Asbrock, Ingo Wienkämper

Fon +49 5422 91019-60
Faks +49 5422 91019-69
E-mail info@wienkaemper.com

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Osnabrück

Numer rejestru:
HRB 202193

Numer identyfikacji podatku od towarów i usług zgodnie z § 27a ustawy o podatku od towarów i usług: DE 217728872

Podmiot odpowiedzialny za treści:
W. Wienkämper GmbH
Im Gewerbepark 4
49326 Melle

Koncepcja i projekt:
AP Design GmbH
www.apdesign.de

Źródła ilustracji:
Anja Kückelmann, www.jana-fotografiert.de
STEFANOLUNARDI/iStock
Xavier Arnau/iStock
Claudiad/iStock
industryview/iStock
Maren Winter/shutterstock

1. Ograniczenie odpowiedzialności
Ta strona internetowa została opracowana z największą starannością. Właściciel tej strony nie gwarantuje jednak poprawności, kompletności i aktualności prezentowanych treści i informacji. Korzystanie z treści zamieszczonych na stronie odbywa się na własne ryzyko. Wskutek tylko i wyłącznie użytkowania strony internetowej nie powstaje stosunek umowny między użytkownikiem a właścicielem strony.

2. Odnośniki
Strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron internetowych („linki zewnętrzne”). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności podmiotów prowadzących te strony. Przy tworzeniu linków zewnętrznych nie odnotowano naruszenia prawa. Właściciel tej strony nie ma wpływu na aktualne i przyszłe zmiany na podlinkowanych stronach. Właściciel strony nie jest w stanie sprawować stałej kontroli nad linkami zewnętrznymi, jeśli nie pojawiły się konkretne informacje o naruszeniu przepisów prawa. W razie uzyskania wiedzy o naruszeniu prawa takie linki zewnętrzne zostaną niezwłocznie usunięte.

3. Prawa autorskie / pokrewne prawa ochrony własności intelektualnej
Publikowane na tej stronie internetowej treści przez jej właściciela są objęte niemieckim prawem autorskim i pokrewnymi prawami ochrony własności intelektualnej. Każde wykorzystanie, które nie jest dopuszczalne na mocy przepisów niemieckiego prawa autorskiego i pokrewnych praw ochrony własności intelektualnej, wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela strony lub posiadacza przedmiotowych praw. Powyższe zastrzeżenie obowiązuje w szczególności w zakresie powielania, edycji, tłumaczenia, zapisu, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich są jako takie oznakowane. Niedozwolone kopiowanie treści strony internetowej lub całej strony internetowej jest zabronione i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Umieszczanie niniejszej strony internetowej przez osoby trzecie w ramkach lub elementach iFrame bez pisemnej zgody jest niedozwolone.

4. Ochrona danych
Dane osobowe są gromadzone podczas kontaktu z W: Wienkämper GmbH za pomocą formularza lub zapytania o informacje. Wszystkie zgromadzone dane podlegają niemieckim przepisom o ochronie danych osobowych zawartym w federalnej ustawie o ochronie danych osobowych lub w ustawie o telemediach. Wykluczone jest przekazywanie danych osobom trzecim.
 
W przypadku wystosowania pisemnej prośby do W. Wienkämper GmbH o niewykorzystywanie Państwa danych osobowych do dalszych kontaktów lub o ich usunięcie, podejmiemy odpowiednie kroki. W tym celu należy skorzystać z naszego Formularza kontaktowego. Wypowiedzenie lub usunięcie nie ma wpływu na dane, wymagane dla bieżących relacji biznesowych.

Podczas wizyty na tej stronie internetowej mogą być gromadzone informacje na temat dostępu. Takie dane, jak godzina, data i odwiedzona strona nie są danymi osobowymi, lecz są anonimizowane. Są one rejestrowane do celów statystycznych. Przekazywanie osobom trzecim, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych nie następuje.

Właściciel strony wyraźnie informuje, że transmisja danych za pośrednictwem Internetu (np. w ramach komunikacji mailowej) może zawierać luki w zakresie bezpieczeństwa, a zapewnienie pełnej ochrony przed dostępem osób trzecich jest niemożliwe.
Właściciel strony nie życzy sobie wykorzystywania danych kontaktowych zawartych w sekcji Redakcja dla celów reklamowych, chyba że udzielił on uprzednio pisemnej zgody lub istnieje już relacja handlowa. Właściciel strony i wszystkie osoby wymienione na tej stronie internetowej nie wyrażają niniejszym zgody na jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie i przekazywanie swoich danych.

Źródło deklaracji o wyłączeniu odpowiedzialności: Fachanwalt.de